VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Bài Học Cho Người Lãnh Đạo

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/29/2017; 383 xem 11 lưu
Xem lần cuối 0.95 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, , US1.00 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Vô Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Phục Vụ Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Năm Mới Đền Thờ Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Vui Mừng Trong Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.