VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tội Nhân Thành Thánh Nhân

Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 289 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/12/2019 10:54:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US11047.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dấu Hiệu Của Sự Bội Đạo Trong Ngày Sau Rốt (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)2
2Cơ Đốc Nhân Trung Tín (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
3Trung Tín Nhỏ Dẫn Đến Ơn Phước Lớn (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Giữ Gìn Ơn Phước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.