VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Tội Nhân Thành Thánh Nhân

Công-vụ các Sứ-đồ 9:20-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/29/2017; 314 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 10:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France354.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Thờ Phượng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tính Sổ Cuối Năm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Dầu mới, Rượu mới - Fresh oil, New wine (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.