VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công Tác Truyền Giáo

Công Tác Truyền Giáo

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 566 xem 22 lưu
Xem lần cuối 0.83 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.84 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Nguồn phước thật (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
3Bước Đi Trong Ân Điển (Mục Sư Chung Tử Bửu)1
4Đời Sống Cơ Đốc Trưởng Thành (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1
5Phước Hạnh của Việc Truyền Giáo (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.