VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Đặt Mình Vào Đúng Vị Trí Để Nhận Sự Chuyển Tải

Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/29/2017; P: 11/1/2017; 678 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 3:43:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam367.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Phước Hạnh Giáng Sinh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Vương quốc Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Lễ Thương Khó 1993 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Mục Đích Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.