VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Khi Chúa Vùa Giúp

Công-vụ các Sứ-đồ 9:31-35
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/5/2017; 287 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 21:23:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France22676.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Năm mới lối sống mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Quá Khứ, Hiện Tại Và Tương Lai Của Chúng Ta (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Người Đắc Thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sống Giữa Dòng Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.