VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Kết Quả Cho Chúa

Giăng 12:24-26
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:11/8/2017; 1067 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/9/2019 7:13:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 12.


SốKhách từMới xem
1, Germany3607.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)4
2Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Chúa Biết Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Na-ô-mi - Trở Về Cố Hương (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
5Hãy Tạ Ơn Chúa Bằng Lời Nói, Việc Làm Và Đời Sống (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.