VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Khi Hội Thánh Cầu Nguyện

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:11/12/2017; 402 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 22:51:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 12.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1218.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Give Thanks For Salvation (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Giữ Gìn Sự Hiệp Một Trong Thân Thể Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Kết Quả Trong Sự Chết (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.