VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Công Khó Được Ghi Ơn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/12/2017; 255 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2019 0:52:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US38942.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phước Hạnh Của Việc Dâng Phần Mười Trong Tân Ước (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Biết Mình Được Nghe (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
4Niềm Vui Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Mọi Dân Được Phước Nhờ Con (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.