VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Bạn Phục Vụ Ai?

Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 311 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:36:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany18760.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
4Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.