VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Lời Cầu Nguyện Của Phao-lô

Lời Cầu Nguyện Của Phao-lô

Ê-phê-sô 3:14-21
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 427 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 7:7:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US6424.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1GPS Cho Hành Trình Năm Mới (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Quyền Năng Của Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
5Nhà Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng