VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Phải Biết Ơn Để Tạ Ơn Và Thêm Ơn

Cô-lô-se 3:15-17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/26/2017; 467 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 10:33:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US99.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)10
2Khi Lòng Yêu Mến Chúa Nguội Lạnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Cách Hi Sinh Cho Nhau (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Ngước Nhìn Lên Núi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.