VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hội Thánh Tăng Trưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 46.79 phút
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.


SốKhách từMới xem
1, WA, US46.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạt Giống Tin Lành Từ Đâu? (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Ý Chúa, Ðường lối Chúa (2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Hoàn Thành Cuộc Đua Chính Mình (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Sự Thiết Yếu Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng