VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Hội Thánh Tăng Trưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 13:25:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.


SốKhách từMới xem
1, France1259.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Được Chúa Mở Mắt Hai Lần (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
4Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Lạc Đà Và Lỗ Kim (Mục Sư Trần Thiện Tri)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng