VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hội Thánh Tăng Trưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2018 2:37:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.


SốKhách từMới xem
1, Germany1987.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
3Thiên Đàng Có Thật Không? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Đoàn Tụ Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Câu Nói Thật Hay Của Mạc-đô-chê (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng