VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hội Thánh Tăng Trưởng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/17/2018 12:20:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam1631.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đưa Chúa Vào Đời Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
3Lời Hứa Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Châu An Phước)1
4Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1
5Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.