VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Những Điều Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện

Những Điều Ngăn Trở Lời Cầu Nguyện

Mác 11:24-25; Gia-cơ 1:5-8; Gia-cơ 4:3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/3/2017; P: 12/9/2017; 507 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.02 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 11, Gia-cơ 1, Gia-cơ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 11, Gia-cơ 1, Gia-cơ 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Bỏ Cuộc Khi Ngã Lòng (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Nhẫn Nhục Chịu Đựng (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Hãy Đến Với Ta (Mục Sư Hoàng Siêu)1
5Theo Chúa Kiểu Giu-đa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.