VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Cơ Hội Chia Sẻ Lời Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/10/2017; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 21:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France5516.65 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Hơi Thở Ngợi Khen Và Cảm Tạ (Mục Sư Lê Duy Tín)1
4Ngài Là Muôn Nhu Cầu Con (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Quê Hương Khước Từ (Mục Sư Nguyễn Tony)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.