VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cơ Hội Chia Sẻ Lời Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 13:14-16; Công-vụ các Sứ-đồ 13:42-52
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/10/2017; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 13, Công-vụ các Sứ-đồ 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.87 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Đường Đua Thuộc Linh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
5Người Nhận Được Giải Thưởng (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.