VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Đầy Trọn Của Đấng Christ

Rô-ma 1:0-8:0
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/26/2017; P: 12/11/2017; 128 xem
Xem lần cuối 6/29/2019 19:27:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, 27480.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
2Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Bảy Bí Quyết Để Làm Cho Hội Thánh Tăng Trưởng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.