VietChristian
VietChristian
nghe.app

Em Bé Giê-xu Là Ai?

Em Bé Giê-xu Là Ai?

Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 392 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 3:53:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany1313.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Gì Để Lại Cho Con Cháu (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Trông Chờ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Trái Tim Mẹ Hiền (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.