VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Chúa Giê-xu Được Sinh Ra Bởi Một Trinh Nữ

Lu-ca 1:26-35; Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/17/2017; P: 12/27/2017; 765 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/5/2022 23:48:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 1, Sáng-thế Ký 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 1, Sáng-thế Ký 3.

Website, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Giáng Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.