VietChristian
VietChristian
svtk.net

Nô-ên Đầu Tiên

Nô-ên Đầu Tiên

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2017; P: 12/29/2017; 762 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.88 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)48
2Nguy Hiểm Của Việc Thối Lui (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Không Muốn Viết Bằng Giấy Và Mực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đức Tin Vận Hành Như Thế Nào (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Mừng Xuân Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.