VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tình Yêu Không Vị Kỷ

1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 876 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 17:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.


SốKhách từMới xem
1, , US1842.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dâng Chúa Lòng Biết Ơn (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)8
2Rước Hòm Giao Ước (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Tấm Lòng Người Cùi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Đức Chúa Trời Chống Cự Kẻ Kiêu Ngạo Nhưng Ban Ơn Cho Người Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.