VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tình Yêu Không Vị Kỷ

1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 920 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.