VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Tình Yêu Không Vị Kỷ

1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 876 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.14 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 17, 1 Sa-mu-ên 18.


SốKhách từMới xem
1, , US0.19 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đấng Được Sai Đến (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.