VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Tính Sổ Cuối Năm

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 737 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2018 21:50:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1Chesapeake, VA, US3079.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói (Mục Sư Lê Phước Thuận)5
2Sống Trong Giao Ước (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tiếng Gõ Cửa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Khi Linh Hồn Đói Khát (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Quan Tòa Và Sự Phán Xét (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.