VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 813 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 18:7:47
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France3385.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
2Ý Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Xuân Bất Tận (Mục Sư Lê Đình Ân)2
5Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.