VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P1)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 812 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.50 giây
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, , US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
2Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Yêu Người Lân Cận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Hồn Việt (Mục Sư Lê Duy Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.