VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Hãy Bay Cao Như Chim Ưng

Ê-sai 40:1-9; Ê-sai 28:30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/7/2018; 244 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/11/2019 5:15:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 40, Ê-sai 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 40, Ê-sai 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US8828.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)6
2Sẽ Là Sự Trở Lại Vĩ Đại Nhất Lịch Sử (Phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân III (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
4Đi Đến Thiên Đàng (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Có Nhau Thì Tốt Hơn (Pastor Michael Proud)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.