VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Năm Mới Đổi Mới Càng Hơn

2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 16:12:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US10193.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Khiêm Nhường & Khát Khao (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Tội Nhân Thành Thánh Nhân (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Tại Sao Cơ Đốc Nhân Giúp Đỡ Người Nghèo? (Pastor Michael Faber)2
5Bài Ca Vui Mừng Của Ma-ri (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.