VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Năm Mới Đổi Mới Càng Hơn

2 Cô-rinh-tô 5:17-18a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/7/2018; 301 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 16:8:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Stone Mountain, GA, US6145.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới Nếp Sống Mới (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
3Hội Thánh Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Gặp Gỡ Chúa Giê-xu: Kinh Nghiệm Ơn Tái Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tăng Trưởng Trong Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.