VietChristian
VietChristian
nghe.app

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Tận Hiến Để Nhận Lời Hứa (P2)

Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 833 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:15:29
Xem  Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3976.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Điều Phải Có (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bắt Chước Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Những Bài Học Từ Những Người Chăn Chiên (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.