VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Thờ Phượng Phải Lẽ Như Thế Nào?

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/7/2018; P: 1/11/2018; 218 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 19:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US222.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lắng Nghe Tiếng Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
2Hãy Tỉnh Thức Ngày Chúa Tái Lâm (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Hãy Đến Trước Mùa Đông (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Điều Răn Thứ Ba (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
5Bạn Nghĩ Mình Là Ai? Đại Sứ Nước Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.