VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 534 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/24/2018 13:25:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.


SốKhách từMới xem
1Charlotte, NC, US2328.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đời Sống Người Thiên Đàng Trên Đất (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Sự Mù Lòa Tâm Linh & Tầm Nhìn Tâm Linh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
3Sứ Điệp Của Đức Chúa Trời Cho Những Người Sa Sút Thuộc Linh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
4Phục Hưng Dưới Thời Vua Ê-xê-chia (Mục Sư Ngô Việt Tân)1
5Sự Phục Hồi Tâm Linh (Mục Sư Ngô Việt Tân)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng