VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 313 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 20:44:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US76.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Mở Quà Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Thi-thiên 47 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
4Phước Cho Kẻ Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Chắc Được Sức Mới! (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng