VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 769 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 16:15:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.


SốKhách từMới xem
1Perth, Australia3650.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Chúa Đã Lo Liệu Trước Khi Thử Thách (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Kính Yêu Chúa, Thương Yêu Người, Phục Vụ Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Tony)2
5Cũ Và Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.