VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 699 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 1:58:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1251.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mục Sư, Ông Là Ai? (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Tại Sao Giăng Được Sinh Ra? (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Bàn Tay Quyền Năng Của Thượng Đế (I) (Mục Sư Hồ Vũ)2
5Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.