VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Không Bàn Với Thịt Và Huyết

Ga-la-ti 1:13-16
Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:1/11/2018; 618 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/14/2018 1:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1.


SốKhách từMới xem
1Plaidt, Germany6951.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn (Mục Sư Cao Hoàng Cung)7
2Lời Cầu Thay Ý Nghĩa (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới