VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Sẵn Sàng Nghênh Đón Chúa

Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 149 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/6/2018 15:11:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 14.

Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of17630.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn (Mục Sư Cao Hoàng Cung)7
2Lời Cầu Thay Ý Nghĩa (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (2) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới