VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Tổng Kết Thuộc Linh

2 Ti-mô-thê 4:9-22
Mục Sư Nguyễn Anh Tài
C:1/7/2018; P: 1/13/2018; 201 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 15:9:16
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood.


SốKhách từMới xem
1Nepean, ON, CA403.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
3Phước Cho Kẻ Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Thi-thiên 47 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Một Năm Mới Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng