VietChristian
VietChristian
httl.org

Biết Chúa Nhiều Hơn

Biết Chúa Nhiều Hơn

Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 18:46:40
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US186.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
3Phước Cho Kẻ Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Thi-thiên 47 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2
5Một Năm Mới Phước Hạnh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng