VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Biết Chúa Nhiều Hơn

Biết Chúa Nhiều Hơn

Mác 4:35-41
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:8/30/2015; P: 1/13/2018; 340 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/9/2018 2:48:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam13569.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Đời Nhận Biết Chúa (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)3
2Sống Như Người Khôn Ngoan (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Hãy Hầu Việc Chúa Cách Dư Dật Luôn (Mục Sư Cao Hoàng Cung)2
4Nguồn Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sắp Xếp Lại Thứ Tự Ưu Tiên (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới