VietChristian
VietChristian
httl.org

Thử Thách Và Cám Dỗ

Thử Thách Và Cám Dỗ

Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/14/2018; 730 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 13:25:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Fort Smith, AR, US130.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Chúa Làm Điều Mới (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng