VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 2)

Mác 16:15-20; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:1/21/2018; 282 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 11:0:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 16, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, Germany14106.69 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cô Dâu, Chú Rể (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Kết Bạn Với Thế Gian (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Lễ Vật Đúng Lúc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Người cha can đảm nuôi dưỡng những người con tin kính Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.