VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Quyền Năng Của Lời Chúa

2 Ti-mô-thê 3:14-4:5
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:1/28/2018; 391 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 5:59:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Ti-mô-thê 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Ti-mô-thê 3.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US755.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Biết Ơn Chúa: Vâng Giữ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.