VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Vầng Đá An Bình Giữa Thế Giới Biến Động

Ê-sai 26:1-4; Ê-sai 32:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/28/2018; 276 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/27/2019 6:53:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 26, Ê-sai 32.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 26, Ê-sai 32.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France38076.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Được Cứu Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Sự Xức Dầu bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Vua Đa-vít Làm Cha (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.