VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Thình Lình Ngài Sẽ Đến

Thình Lình Ngài Sẽ Đến

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Pastor Monica Stenberg
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 8:23:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France780.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thấy (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Bạn Được Phái Đi Đâu? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Nữ Môn Đệ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2
5Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.