VietChristian
VietChristian
nghe.app

Thình Lình Ngài Sẽ Đến

Thình Lình Ngài Sẽ Đến

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Pastor Monica Stenberg
C:1/14/2018; P: 1/28/2018; 454 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US2.13 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thánh Nhân Sa Ngã (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Ngẫu Nhiên Hay Thiên Ý (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
3Thánh Thi Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Quỳ Trước Ngai (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Bài Ca Cảm Tạ (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.