VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Trách Nhiệm Và Thẩm Quyền

1 Cô-rinh-tô 4:1-5
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:4/5/2018; P: 2/5/2018; 730 xem 32 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 18:21:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 4.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5951.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Hãy Cầu Như Vầy - Tha Thứ Và Thứ Tha (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Đức Tin Trong Khó Khăn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Tiềp Xúc Với Thần Linh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Đoàn Người Nghinh Đón Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.