VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Bánh Hằng Sống Cho Chó Con

Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 228 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 6:9:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, Germany1566.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ê-li-mê-léc: Bỏ Xứ Ra Đi! (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)2
3Lời Cầu Nguyện Bởi Đức Tin (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Đừng Làm Vẩn Đục (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Quyền Năng Biến Đổi Đời Sống (P1) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng