VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Giành Lại Tình Yêu Ban Đầu

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 238 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 7:58:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France5943.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Tôi Được Phước II (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
4Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.