VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Giành Lại Tình Yêu Ban Đầu

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/4/2018; P: 2/12/2018; 160 xem
Xem lần cuối 2/20/2018 11:31:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Siem Reap, Cambodia248.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Sự Trung Tín Mới (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng