VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Biệt Riêng Để Yêu Thương

Biệt Riêng Để Yêu Thương

1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 349 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 1:12:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, France4916.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Tôi Được Phước II (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
4Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Người Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.