VietChristian
VietChristian
httl.org

Biệt Riêng Để Yêu Thương

Biệt Riêng Để Yêu Thương

1 Phi-e-rơ 1:13-25
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/11/2018; P: 2/13/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 12:52:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Auburn, WA, US166.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Sự Trung Tín Mới (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng