VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Bạn Có Ở Dưới Thẩm Quyền?

Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 284 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2018 13:10:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Germany2234.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Buông Tha Và Hàn Gắn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Trong Lúc Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ba Bảo Vật Của Sự Sống Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Cùng Bền Lòng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng