VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Bạn Có Ở Dưới Thẩm Quyền?

Mác 1:14-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/11/2018; P: 2/14/2018; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 14:26:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, TX, US64.98 phút
2Ashburn, VA, US67.15 phút
3Hewitt, TX, US67.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Hãy Vững Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng