VietChristian
VietChristian
httl.org

Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới

Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/18/2018; P: 2/19/2018; 766 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/23/2018 2:14:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam894.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lẽ Thật Buông Tha (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
3Phục Vụ Với Tinh Thần Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Ân Điển Đủ Cho Con Rồi (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2
5Bởi Đấng Christ Chịu Thương Khó Đời Sống Chúng Ta Có Ý Nghĩa Và Tương Lai (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng