VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Nếm Biết Chúa

Nếm Biết Chúa

1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2018 9:46:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4768.54 phút
2Tarpon Springs, FL, US4768.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
2Phục Vụ Với Tinh Thần Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Lẽ Thật Buông Tha (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Mục Đích Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Minh)2
5Chung Hưởng Ơn Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng