VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Nếm Biết Chúa

Nếm Biết Chúa

1 Phi-e-rơ 2:1-3
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/18/2018; P: 2/20/2018; 371 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 2:51:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US407.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)5
2Để Lại Di Sản Lâu Bền (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Kết Quả Của Sự Vâng Phục (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Phục hưng cá nhân, phấn hưng Hội Thánh để biến đổi cộng đồng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng