VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Quyền Năng Của Phúc Âm

Quyền Năng Của Phúc Âm

Rô-ma 1:16-17; 2 Cô-rinh-tô 4:3-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/11/2018; P: 2/20/2018; 290 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/21/2018 16:57:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1, 2 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1, 2 Cô-rinh-tô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US2034.14 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chuộc Bởi Đấng Christ (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Hiệp Nhất Để Xây Dựng (Mục Sư Lê Văn Thái)4
3Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
4Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Từ Phụ (Mục Sư Lê Văn Thái)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng