VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Quyền Năng Của Phúc Âm

Quyền Năng Của Phúc Âm

Rô-ma 1:16-17; 2 Cô-rinh-tô 4:3-6
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/11/2018; P: 2/20/2018; 327 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7.18 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1, 2 Cô-rinh-tô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1, 2 Cô-rinh-tô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Scarborough, ON, CA7.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
2Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Xây Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Chia Sẻ Thuốc Giải Độc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.