VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hai Người Theo Chúa

Hai Người Theo Chúa

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 835 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 17:13:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France3526.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Tấm Lòng Các Nhà Thông Thái (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Không Sợ Chết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Trước Ngày Giáng Sanh (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Đức tin là gì? (phần 2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.