VietChristian
VietChristian
18 Năm Nhìn Lại

Hai Người Theo Chúa

Hai Người Theo Chúa

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 510 xem 13 lưu
Xem lần cuối 42.08 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Chantilly, VA, US113.56 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Đức Giê-hô-va Sha-lôm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Tôi Làm Gì Với Sự Nhân Từ Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Lẽ Thật Buông Tha (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Giô-suê - Người Được Chúa Kêu Gọi Vào Chiếm Đất Hứa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng