VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hai Người Theo Chúa

Hai Người Theo Chúa

Lu-ca 18:35-19:10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 799 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/9/2018 10:43:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US22897.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
2Chia Sẻ Thuốc Giải Độc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Bốn Loại Người Trong Câu Chuyện Người Sa-ma-ri Nhân Lành (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
4Sợ Ai? Ai Sợ? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.