VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đức Thánh Linh, Đấng Giúp Đỡ Chúng Ta Rao Giảng Phúc Âm

Đức Thánh Linh, Đấng Giúp Đỡ Chúng Ta Rao Giảng Phúc Âm

Giăng 16:7-11; Thi-thiên 25:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:2/25/2018; P: 3/12/2018; 246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2018 5:30:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16, Thi-thiên 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16, Thi-thiên 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, MO, US200.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
2Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Xây Nhà Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.