VietChristian
VietChristian
httl.org

Chung Hưởng Ơn Phước

Chung Hưởng Ơn Phước

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:3/11/2018; P: 3/12/2018; 187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 29.17 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Omaha, NE, US29.17 phút
2Kent, WA, US36.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lẽ Thật Buông Tha (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Suy Niệm Mùa Chay - Như Cây Tre (Mục Sư Trần Trọng Luật)4
3Bởi Sự Thương Khó Đấng Christ Mang Lại Sự Đắc Thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Phục Vụ Với Tinh Thần Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Chung Hưởng Ơn Phước (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng