VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Trụ Cột

Khải-huyền 3:7-13
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/11/2018; P: 3/13/2018; 202 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 0:26:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1666.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Sự Mầu Nhiệm Kỳ Diệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Không Sợ Chết (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Ngươi Có Muốn Lành Chăng? (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Nửa Giờ Yên Lặng Trên Thiên Đàng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.